logo

Kralja Milana 4, 11000 Beograd
e-mail: info@euromart.rs
Tel: + 381 11 36 26 140
Mob: + 381 65 300 33 22
Mob: + 381 63 11 778 40

 

  • Kvalitetne i izdržljive plastične palete

    Kvalitetne i izdržljive plastične palete

  • Najjeftiniji u Srbiji

    Najjeftiniji u Srbiji

  • Nađite istu paletu po nižoj ceni i daćemo je 20% jeftinije od toga!

    Nađite istu paletu po nižoj ceni i daćemo je 20% jeftinije od toga!

Plastične palete

PREDNOSTI PLASTIČNIH PALETA U ODNOSU NA DRVENE PALETE

1) DUŽI VEK TRAJANJA - vek trajanja plastičnih paleta Stabilplastik je neuporedivo viši nego kod drvenih paleta; prilikom svakodnevne upotrebe skoro uopšte ne dolazi do njihovog mehaničkog habanja. Plastične palete ne podležu buđi, gljivicama a ni  štetnim insektima. Proizvedene su od materijala koji se može iznova reciklirati.

2) UMANJUJE SE TRETIRANJE PALETA - prilikom izvoza robe u inostranstvo drvene palete se moraju tretirati insekticidima i fungicidima. Kod plastičnih paleta ove procedure (a samim tim i povećani troškovi) otpadaju.

3) NEŠKODLJIVOST PO ZDRAVLJE - plastične palete Stabilplastik odgovaraju zahtevima zdravstvenih normi, kao i evropskim higijenskim standardima za korišćenje u prehrambenoj industriji.

4) HEMIJSKA OTPORNOST - plastične palete Stabilplastik odolevaju apsolutnoj većini hemijskih materija (sem visoko nagrizajućih hemikalija); te su prema tome pogodne i za korišćenje u hemijskoj industriji.

5) LOGO FIRME - na plastičnim paletama Stabilplastik-a se može, prema želji, naći i  logo firme. To omogućava stvaranje sopstvenog paletnog reklamnog sistema firme. Odstranjuje se problem da ćete za drvene palete u pristojnom stanju dobiti kao „zamenu" drvenu paletu na kraju njenog veka trajanja. Time se eliminiše i nerentabilnost prilikom tzv. „zamene".

6) EKOLOGIJA - plastične palete Stabilplastik proizvedene su od reciklirane mešane plastike (polietilena, polipropilena i drugih). Osnovna sirovina je granulat proizveden reciklažom sortiranog otpada plastičnih proizvoda (PET ambalaža, boca, folija itd...). Proizvedene palete se mogu samleti i opet je od njih moguće proizvesti nove palete.

7) UŠTEDA TROŠKOVA - osnovna cena jednog komada plastične palete doduše jeste viša ako se uporedi sa cenom drvene palete, ali i ta cena se za veće kupce  može bitno sniziti, i to čak i na nivo koji se može uporediti sa cenom drvenih paleta. Šta više prilikom projekcije gorenavedenih prednosti za cenu jedne palete može se bez preterivanja govoriti o dugoročnoj povoljnijoj ceni za plastičnu paletu.

logo